F.A.Q (FAQ)

F.A.Q (FAQ)

Moet ik naar Straatsburg voor een afspraak met mijn advocaat?

Nee, u hoeft niet naar Straatsburg voor een afspraak, sterker nog wij kunnen uw zaak behandelen middels alleen de communicatie via email. Waar u ook woont, in Nederland, België of in een andere uithoek van Frankrijk. Via de email kunt u ons een chronologisch relaas toe sturen van uw zaak. Per gebeurtenis kunt u indien mogelijk, alle schriftelijke stukken toesturen die hier betrekking op hebben (contracten, schriftelijke communicatie, getuigenverklaringen etc.)
 

Welke informatie heeft mijn advocaat nodig?

Alle stukken die u in uw bezit heeft en die op de zaak betrekking hebben kunnen van belang zijn, dus ook brieven, e-mails, besluiten van een overheidsinstelling enzovoort. Gedurende het verloop van de zaak kan uw advocaat om aanvullende stukken vragen in het belang van de verdediging van uw belangen.
 

Hoe lang duurt een afspraak?

Indien u dat wenst, bent u natuurlijk altijd welkom op ons kantoor in Straatsburg voor een eerste kennismaking en gesprek, een dergelijk eerste gesprek kan tussen de één en drie uur duren afhankelijk van de zaak. Aan het einde van de bijeenkomst zal uw advocaat u een strategie voorleggen om uw belangen te behartigen.
 

Hoeveel kost zo’n eerste gesprek?

Als u besluit niet met ons in zee te gaan na een eerste gesprek, mogen wij u een rekening sturen voor het eerste gesprek; dit ligt zo ongeveer tussen de €250 en €300 afhankelijk van de tijd die gemoeid is met het gesprek. Indien u ons de opdracht geeft uw belangen te behartigen, wordt het eerste gesprek verrekend in de voorschotnota die gestuurd wordt bij opening van uw dossier.
 

Kan advocatenkantoor GOFFIN VAN AKEN ook als toegevoegd advocaat optreden?

Nee, wij treden niet als toegevoegd advocaat op. Indien u wilt weten welke advocaten wel als toegevoegd advocaat kunnen optreden, kunt u zich wenden tot de Franse Orde van advocaten.