Relatie met de cliënt

Relatie met de cliënt

Onze kernwaarden: beschikbaar en dienstbaar, een goed luisterend oor, communicatie in de moedertaal van de cliënt, pragmatisch, nauwkeurig en accuraat, een antwoord op uw email in de regel binnen 24 uur, hanteerbare kosten.

Sinds de oprichting van advocatenkantoor GOFFIN VAN AKEN hebben wij altijd dezelfde werkwijze gehanteerd: Ons streven naar perfectie en onze accuratesse wenden wij aan om pragmatische oplossingen te vinden in het belang van onze cliënten.

Gebaseerd op wederzijds begrip en vertrouwen richten wij ons volledig op onze cliënten en begeleiden hen bij elke stap in het traject; of het nu gaat om een beslissing die snel genomen moet worden of een zaak van de lange adem waarbij de strategie het belangrijkst is.

Innovatief en onderzoekend stellen wij de belangen van onze cliënten voorop waarbij wij in begrijpelijk taal de zaken inzichtelijk maken voor de cliënt.

Aan elke cliënt bieden wij de volgende diensten aan:

• Volledige en allesomvattende analyse van uw zaak. Daarbij moet uw advocaat van alle feiten en omstandigheden kennis kunnen nemen en de personen of bedrijven die erbij betrokken zijn om de best mogelijke oplossing te kunnen vinden.

• Om een vertrouwensrelatie op te kunnen bouwen zijn wij zeer beschikbaar:
- E-mails beantwoorden wij in de regel binnen 24 uur,
- Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar,
- Wij zijn meertalig en kunnen schriftelijk in het Nederlands communiceren,
- Afspraken vinden plaats op ons kantoor of op verzoek elders.

• Pragmatische oplossingen zoeken en vinden is onze specialiteit waarbij wij onze cliënten als partners zien, dit komt tot uitdrukking door :
– Het geven van concrete voorstellen en aanbevelingen om uw keuze te vergemakkelijken waarbij wij ons niet beperken tot theoretisch juridische antwoorden.
– Het doen van werkbare voorstellen gestoeld op ervaring, creativiteit en een voortdurende monitoring van nieuwe wetgeving en actuele jurisprudentie.

• Transparante kostenbeheersing : Vanaf de opening van het dossier ontvangt de cliënt informatie over onze tarieven ten aanzien van het dossier dat ons voorgelegd wordt.