Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Rekrutering

Voor haar cliënten stelt het advocatenkantoor de arbeidsovereenkomsten op in overeenstemming met de verschillende geldende wetgevingen en past deze ook aan naar wens van de klant ten aanzien van specifieke eisen wat betreft bijvoorbeeld de arbeidstijden, mobiliteit en non-concurrentiebeding.

 

Tijdens het dienstverband

Wij adviseren onze cliënten bij elk geschil dat kan ontstaan over het salaris, arbeidstijden, betaald verlof, verandering van standplaats, internationale regels en wetgeving, gezondheid en veiligheid op de werkvloer, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie.

 

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Wij staan bedrijven en werknemers bij betreffende ontslag (al dan niet gedwongen, wegens wangedrag of arbeidsongeschiktheid) dit geldt zowel voor de onderhandelingen over het ontslag als de ontslagvergoeding.

Tevens vertegenwoordigen wij onze cliënten voor de Arbeidsrechter om daar hun belangen te verdedigen.

 

Personeelsvertegenwoordiging

Wij staan uw bedrijf bij in geschillen met de verschillende vertegenwoordigingsorgane van het personeel die in Frankrijk bestaan zoals personeelsvertegenwoordiger, ondernemingsraad, vakbondsvertegenwoordigers, gezondheids- en veiligheidscommissies etc.