Strafrecht

Strafrecht

Internationaal Handelsrecht

• Opstellen van officiële documenten voor de verschillende deelgebieden binnen het Handelsrecht,

• Opstellen van en onderhandeling over internationale contracten (Verkoop-,diensten-, leverings-, financierings- en bouwcontracten, partnerschapsovereenkomsten, vergunningen, Algemene (verkoop)voorwaarden etc.),

• Advies aan buitenlandse bedrijven die zich in Frankrijk willen vestigen,

• Advies en opstelling van bedrijfsstukken: statuten, processen-verbaal van vergaderingen etc.,

• Juridisch advies betreffende het Franse, Europees en Internationaal recht,

• Executie van buitenlandse vonnissen in Frankrijk.

 

Internationaal Huwelijksrecht

• Huwelijksvermogensrecht and huwelijkse voorwaarden: wij behandelen al uw vragen over het huwelijksvermogensrecht in Frankrijk en de toepasbare wetgeving in zake een huwelijke of een andere verbintenis,

• Internationale wetgeving van toepassing op successie en langstlevenden,

• Internationaal Huwelijksvermogensrecht,

• Afstamming en ouderschap,

• Internationale Adoptie,

• Internationale Echtscheiding,

• Alimentatie,

• Voogdij en bezoekregelingen,

• Internationale kinderontvoering.