Ondernemers en bedrijven

Ondernemers en bedrijven

Aansprakelijkheidc

Advocatenkantoor GOFFIN VAN AKEN biedt juridische bijstand aan bedrijven die verwikkeld zijn in een gerechtelijke procedure waarbij hun civiele aansprakelijkheid wordt ingeroepen. Enkele voorbeelden:

• Bijstand aan een bedrijf gespecialiseerd in de toelevering van motoren voor boten aangeklaagd door de eigenaar van een plezierjacht dat tijdens de vaart panne kreeg en als gevolg hiervan schade heeft geleden.
• Bijstand aan een bedrijf gespecialiseerd in goederentransport over water; het bedrijf had schade geleden als gevolg van een ongeval bij het lossen van de goederen.
• Bijstand aan een bedrijf gespecialiseerd in betonnen buizen onterecht beschuldigd van de levering van een partij ondeugdelijke buizen.

 

Bedrijfsactiviteiten

Advocatenkantoor GOFFIN VAN AKEN geeft raad en bijstand aan bedrijven in zake de bescherming van hun activiteiten volgens de van toepassing zijnde regelgeving:

• Opstelling van contracten en vertegenwoordiging bij geschillen in zake handelsmaatschappijen (fonds de commerce) of pachtcontracten (baux commerciaux).

• Aanpassing van de bedrijfsactiviteit aan de wettelijke normen zoals bijvoorbeeld:

– Uitvoering van een grondige studie voor een Duitse bandenfabrikant naar de milieuregels betreffende de verwerking van oude banden (Besluit n° 2007-1467 van 12 oktober 2007)
– Bijstand aan een bedrijf voor de verspreiding via Internet van verkoopadvertenties van huizen na een klacht van een bedrijfsorganisatie ter bescherming van makelaars (Wet Hoguet)
– Bijstand aan een bedrijvennetwerk gespecialiseerd in de fabricage van huishoudelijke apparatuur betreffende de CE-markering.

• Opstelling en opvolging van distributieovereenkomsten (concessie- en franchiseovereenkomst, zakelijke samenwerking, agentschap, etc.) voorbeelden:

– Bijstand in de onderhandelingen en sluiting van een samenwerkingsovereenkomst met een adverteerder op Internet.
– Verdediging van een cliënt tegen de eisen geformuleerd door de tegenpartij gebaseerd op een samenwerkingscontract.
– Verdediging van een Amerikaanse filmregisseur bij een geschil met een distributeur betreffende de vergoeding voor de vertoning van de films.

 

Oneerlijke concurrentie en vervalsing

Advocatenkantoor GOFFIN VAN AKEN verdedigt regelmatig cliënten in geval van oneerlijke concurrentie.

 

Incasso

Bij wanbetaling treedt het kantoor regelmatig op door middels een kort geding de wanbetaler in Frankrijk te dwingen de openstaande facturen te voldoen. Het kantoor treedt hierbij proactief op en verzekert uw vordering door beslagleggingsmaatregelen.

Cliënt wordt hierbij begeleid en bijgestaan tot en met de volledige inning van de vorderingen.

Financiële problemen en insolventie, overname

1. Nieuwe kansen benutten

Het kantoor staat bedrijven bij die activa van failliete bedrijven willen overnemen en zo nieuwe zakelijke kansen willen creëren.

2. Bescherming van schuldeisers

Het kantoor wordt regelmatig verzocht om een bedrijf bij te staan dat een vordering heeft op een bedrijf dat surseance van betaling wordt verleend of in een faillissementsprocedure zit waarbij de volgende diensten worden aangeboden en uitgevoerd:
– Indiening van de vordering
– Procedure tot terugvordering van geleverde goederen
– Beroep in geval van verwerping van de gedeclareerde vordering
– Beslagmaatregelen

3. Bescherming van de zelfstandig ondernemer en bedrijven

Het kantoor verdedigt de belangen van zelfstandigen en bedrijven die in betalingsproblemen verkeren en zoekt daarbij naar de beste oplossing in elke individuele situatie.