Onroerend goedrecht en nieuwbouw

Onroerend goedrecht en nieuwbouw

Conflicten bij de verkoop van onroerend goed

Bij de verkoop van een onroerend goed kunnen allerlei problemen ontstaan waarbij de aansprakelijkheid van de verkoper, de makelaar of de notaris in het geding kan zijn. Ons kantoor heeft veel ervaring opgebouwd met de diverse dossiers die zij in dit verband onder handen heeft gehad, met name in de verdediging van cliënten die slachtoffer zijn van hun onderhandelaars tijdens het verkoopproces.

Mede-eigendom

Mede-eigendom kan tot conflicten leiden. Wij treden hierbij actief op middels de vergadering van mede-eigenaren voor, na of tijdens een gerechtelijke procedure.

Bouwfouten

Ook bij nieuwbouw of renovatie kunnen fouten gemaakt worden. Wegens de complexiteit van de Franse bouwwetgeving heeft het de voorkeur om u bij conflicten te laten bijstaan door een advocaat die uw belangen verdedigt, ons kantoor staat voor u klaar.

Het is zeker in het belang van een huiseigenaar om bij wanbetaling of contractbreuk zijn belangen te laten behartigen door een advocaat, maar wij staan ook huurders bij waarbij de verhuurder onterecht extra bedragen eist. Wij hebben ruime ervaring met dergelijke dossiers en hebben positieve uitspraken verkregen voor zowel huurders als verhuurders die onze assistentie hebben ingeroepen.

Bouwvergunningen

Het bouwrecht is zo ingewikkeld dat een geode advocaat bijna onmisbaar is geworden als u bezwaar wilt indienen tegen een afgegeven bouwvergunning.

Burenruzies

Indien u er met praten niet meer uitkomt kan het goed zijn een advocaat in de arm te nemen om de zaak vlot te trekken. Leg ons uw burenruzie voor en wij reageren zo snel mogelijk!