Familie- en huwelijksrecht

Familie- en huwelijksrecht

Familie- en gezinsrecht

Wij hebben een menselijke benadering bij alle zaken aangaande de gezinssfeer en nalatenschap:
– Echtscheiding,
– Verandering van huwelijksvermogensstelsel,
– Afwikkeling van de financiën tussen ex-partners,
– Voogdij
– Alimentatie,
– Verdeling van (on)roerende goederen,
– Verwantschap,
– Adoptie,
– Geregistreerd partnerschap,
– Rechten voor paren van gelijk geslacht,
– Naamsverandering,
– Bescherming van personen (curatele, mentorschap etc.),
– Erfrecht (verdeling van de successie, al dan niet voor de rechter)
 

Bank- en financiële zaken.

Wij behandelen conflicten tussen bank en cliënten betreffende leningen, hypotheken en aansprakelijkheid van de bank etc.
 

Strafrechtelijke procedure

Samen met de client, of dit nu de beklaagde is of de eisende partij, zetten wij een strategie uit voor de strafrechtelijke procedure. Op dit gebied heeft ons kantoor een specifieke ervaring in ernstige strafrechtzaken.