Nieuws

In vervolg op het arrest « De Ruyter » gaat de belastingdienst over tot een eerste teruggave van de betaalde CSG-CRDS.

Een vordering ingediend door advocatenkantoor GoffinVanAKen namens een cliënt die onder het sociale verzekeringsstelsel van een ander land valt is met succes bekroond aangezien de belastingdienst een eerste vordering heeft toegekend en is overgegaan tot de teruggave van de ingehouden sociale lasten (CSG/CRDS en andere inhoudingen) over inkomsten uit vermogen en dan met name over de genoten plus value bij verkoop van een onroerend goed. Hierbij treft u in de bijlage, het eerste schrijven aan dat hierover ontvangen is van de belastingdienst.

In vervolg op het arrest « De Ruyter » gaat de belastingdienst over tot een eerste teruggave van de betaalde CSG-CRDS.