Internationale scheiding: Is de Franse rechter bevoegd ?

divorce international

We spreken van een “internationale echtscheiding” als er een verband is met een ander land dan Frankrijk. Dit is het geval wanneer ten minste één van de twee echtgenoten een buitenlands paspoort heeft of een van hen in een ander land dan Frankrijk woont.

Het internationaal privaatrechtzal dan moeten worden toegepast.

Concreet zullen er twee belangrijke vragen moeten worden beantwoord:

  • Welke rechtbank is bevoegd om de echtscheiding uit te spreken ?
  • Welk recht is van toepassing op de echtscheiding ?

Let wel, deze twee kwesties zijn niet noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden, omdat de Franse rechter het recht van een andere Lidstaat in internationale echtscheidingszaken kan toepassen.

Om te bepalen welke rechter bevoegd is, moet in de eerste plaats worden nagegaan of er een band bestaat tussen de echtgenoten en een andere Lidstaat van de Europese Unie.

 

Er is sprake van een band met een andere Europese Lidstaat 

Dat is het geval als:

  • Een van de echtgenoten de nationaliteit heeft van een andere Lidstaat van de Europese Unie.
  • Een van de echtgenoten woont in een andere Lidstaat van de EU dan Frankrijk.

Er is dan sprake van een internationaal karakter en meer specifiek een Europees karakter. In dat geval zullen de regels van Europese Unie, de zogenaamde verordening «Brussel II bis», moeten worden toegepast. Deze Europese Verordening betreft de bevoegdheid, de erkenning en uitvoering van de besluiten aangaande huwelijkszaken en de ouderlijke verantwoordelijkheid. Op grond van deze Verordening kunnen echter verscheidene rechtbanken bevoegd zijn.

In het algemeen gezegd is de Franse rechter volgens de Europese verordeningen bevoegd bij een « Europese » echtscheiding als één van de twee partners de Franse nationaliteit heeft, zelfs als zij in een andere Lidstaat wonen. De Franse rechter kan ook kan ook bevoegd zijn als de echtgenoten beide of één van hen in Frankrijk woonachtig is.

 

Indien er geen sprake is van een band met een andere Europese Lidstaat 

Dat is het geval als u in Frankrijk woont en uw partner is verhuisd naar een land buiten de EU met de kinderen. In dat geval moeten de Franse wetregels van het Internationaal privaatrecht worden toegepast. De Franse wetgeving bepaalt dat als de echtgenoten niet meer samenwonen, de bevoegde rechtbank de rechtbank is van de woonplaats van de ouder waar de kinderen hun vaste verblijfsplaats hebben.

Als u het echter niet eens bent met de maatregelen die getroffen zijn aangaande de kinderen, kunt u zich altijd richten tot de Franse rechter. Uw advocaat kan u hierover adviseren.

De Franse rechter is bevoegd in de volgende gevallen :

  • De woonplaats van het gezin bevindt zich in Frankrijk,
  • Een van de echtgenoten woont in Frankrijk met de minderjarige kinderen,
  • De echtgenoot die niet het initiatief genomen heeft tot de echtscheiding woont in Frankrijk.

De regels zijn echter weer anders als de echtgenoten het echtscheidingsverzoek gezamenlijk indienen.

In het algemeen echter, is de het woonplaatscriterium doorslaggevend voor het bepalen wie de bevoegde rechter is.

 

Wat is belangrijk om te weten?

Een echtscheiding in een internationale context is dan ook vaak lastig en vereist het advies van een advocaat, vooral wanneer er sprake is van kinderen en een gemeenschappelijk vermogen. Wij benadrukken ook dat de Franse wetgeving niet noodzakelijkerwijs van toepassing is op de scheiding ook al is  de bevoegde rechter de Franse rechter. Deze twee kwesties zijn dus niet noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden.

Uw reactiviteit en het advies en bijstand van een competente echtscheidingsadvocaat bekend met het Internationaal recht is daarom essentieel om uw belangen te behartigen.

Share this post