Advocaat Personen- en familierecht in Frankrijk.

AAdvocaat Personen- en familierecht in Frankrijk

Uw advocaat Personen- en familierecht in Frankrijk kan u bijstaan in alle juridische aspecten die uw privéleven aangaan. Dit kan het domein van de familie betreffen (echtscheiding, kinderen, erfenis, enz.) maar ook uw financiële situatie. Zelfs bij strafrechtelijke procedures (boetes, overtredingen, misdrijven, misdaden) staan wij u terzijde.

Personen- en familierecht

Uw advocaat Personen- en familierecht in Frankrijk treedt al uw vragen die de persoonlijke en gezinssfeer betreffen met deskundigheid en menselijkheid tegemoet, zoals daar zijn :

 • Echtscheidingsprocedures en prestation compensatoire
 • Verandering of liquidatie van het huwelijkse vermogensstelsel
 • Verbreking en vereffening van de geldelijke belangen van de echtgenoten
 • Voogdij en woonplaats van de kinderen
 • Alimentatie
 • Verdeling van de gemeenschap
 • Ouderschapsonderzoek
 • Adoptie
 • PACS, het Frans geregistreerd partnerschap
 • Specifieke problemen van partners met hetzelfde geslacht
 • Verandering van naam en voornaam
 • Beschermingsmaatregelen kwetsbare personen (voogdij en verschillende vormen van bewindvoering, curatele)
 • Successie (geschillen tussen erfgenamen, liquidatie middels schikking of gerechtelijk liquidatie)

 

Bank- en geldzaken

Het kantoor treedt op namens de cliënt in de relatie die deze heeft met zijn of haar bank en dan met name bij :

 • Geschillen over consumentenkredieten
 • Hypotheken
 • Uitvoeringsmaatregelen
 • Aansprakelijkheidsstelling van de bank etc.

Aarzel niet contact met ons op te nemen !


Uw advocaat is  uw partner !

Uw advocaat in Frankrijk kan u bijstaan in alle juridische aspecten die uw privéleven aangaan.