Advocaat in Frankrijk voor onroerend goed- en bouwrecht

Advocaat in Frankrijk voor onroerend goed- en bouwrecht

Uw advocaat in Frankrijk voor onroerend goed- en bouwrecht ondersteunt u in al uw activiteiten die verband houden met de bescherming en ontwikkeling van uw vermogen in Frankrijk. Wij kunnen u adviseren bij de aankoop of bouw van uw huis of appartement maar wij kunnen u ook verdedigen in alle soorten geschillen met betrekking tot uw onroerend goed in Frankrijk (huurgeschillen, burenruzies, bouwfouten en gebreken, vergunningen, geschillen bij mede-eigendom enz.).

Geschillen bij de verkoop van onroerend goed

Er kunnen zich altijd problemen voordoen in het kader van een verkoop van onroerend goed. Dit kan de aansprakelijkheid van de verkoper, makelaar of notaris betreffen. Uw advocaat in Frankrijk op het gebied van het vastgoedrecht heeft een bijzondere expertise ontwikkeld op dit gebied. Wij zijn dan ook in staat de belangen van Nederlandse of Belgische cliënten die tijdens een verkoop van onroerend goed geschonden of misbruikt zijn, effectief te verdedigen.

 

Geschillen betreffende een mede-eigendom

Het leven van een mede-eigendom verloopt niet altijd zonder conflicten. Ons kantoor komt in een vroeg stadium tussenbeide om samen met de klant de Algemene Vergadering van mede-eigenaren voor te bereiden. Zij treedt ook op in het geval van een procedure voor de rechtbank.

 

Constructiefouten en gebreken

Alle bouwwerkzaamheden kunnen gepaard gaan met gebreken of defecten. Gezien de complexiteit van het bouwrecht verdient het de voorkeur om u te laten bijstaan door een advocaat om uw rechten te waarborgen en/of te verdedigen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen !

 

Huurconflicten

Geconfronteerd met een onbetrouwbare huurder of een wanbetaler als huurder, heeft de eigenaar van de verhuurder er alle belang bij de tussenkomst van een advocaat te zoeken om de nodige stappen te ondernemen. Hetzelfde geldt voor een huurder die geconfronteerd wordt met een verhuurder die ten onrechte bedragen in rekening brengt. Uw advocaat in Frankrijk op het gebied van het vastgoedrecht wordt regelmatig ingeschakeld voor dit soort geschillen. Wij hebben in het verleden al vele gunstige uitspraken verkregen voor onze cliënten, zowel huurders als verhuurders.

 

Bouwvergunning

De regels van de stedenbouwkundige planologie en de daaruit voortvloeiende bestemmingsplannen in Frankrijk zijn mettertijd dusdanig ingewikkeld geworden dat het onontbeerlijk is zich in een vroeg stadium te laten adviseren door een rechtsdeskundige.

 

Burenruzies

Wanneer de dialoog met uw buren niet tot een minnelijke schikking heeft geleid, is het soms noodzakelijk om een advocaat in te schakelen om de situatie te vlot te trekken. Vertel ons over het conflict dat u bezighoudt en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!


Uw advocaat is uw partner !

Uw advocaat onroerend goed- en bouwrecht in Frankrijk staat u bij in alle juridische aspecten van uw vermogen en bezittingen.