Author - Clint GOFFIN VAN AKEN

Vernieuwde procedure tot echtcheiding

VERNIEUWDE PROCEDURE TOT ECHTCHEIDING

De Franse echtscheidingsprocedure is eenvoudiger geworden door een hervorming die op 1 januari 2021 van kracht is geworden. De Franse wet kent 4 verschillende vormen van echtscheiding.  Naar gelang de gekozen grond voor de echtscheiding, moeten de echtgenoten of naar de rechter gaan (conflictueuze echtscheiding), of zich wenden tot een notaris (echtscheiding in onderlinge overeenstemming).  Een snelle blik...

Aankoop onroerend goed Frankrijk

Aankoop van een onroerend goed in Frankrijk

U heeft al dan niet concrete plannen om een onroerend goed aan te kopen in Frankrijk. Ons advocatenkantoor kan u bijstaan en vertegenwoordigen gedurende het volledige, soms langdurige en vaak complexe proces van de aankoop van een onroerend goed in Frankrijk. De aankoop van een onroerend goed in Frankrijk verloopt volgens diverse stappen die goed bewaakt moeten...

Impact du COVID-19 sur la vente immobiliere

Gevolgen van het coronavirus op de verkoop van onroerend goed in Frankrijk

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus op een compromis de vente getekend vóór aanvang van de gezondheidsmaatregelen tegen het coronavirus in Frankrijk? U heeft het huis van uw dromen in Frankrijk gevonden net vóór de uitbraak van het coronavirus en het compromis de vente getekend. In het compromis de vente staat een uiterste datum van...

Aankoop onroerend goed Frankrijk

Een bedrijf starten Frankrijk

U heeft plannen om een bedrijf te starten in Frankrijk maar u heeft daarbij verschillende vragen zoals: Wat zijn de essentiële stappen voor en nadat het bedrijf is opgericht? Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Hierbij een opsomming van de formaliteiten die u zeker niet mag vergeten.  

I. IS HET MOGELIJK OM VOOR UW PROJECT FINANCIËLE STEUN...

divorce international

Internationale scheiding: Is de Franse rechter bevoegd ?

We spreken van een "internationale echtscheiding" als er een verband is met een ander land dan Frankrijk. Dit is het geval wanneer ten minste één van de twee echtgenoten een buitenlands paspoort heeft of een van hen in een ander land dan Frankrijk woont. Het internationaal privaatrechtzal dan moeten worden toegepast. Concreet zullen er twee belangrijke...