Personen- en familierecht

Vernieuwde procedure tot echtcheiding

VERNIEUWDE PROCEDURE TOT ECHTCHEIDING

De Franse echtscheidingsprocedure is eenvoudiger geworden door een hervorming die op 1 januari 2021 van kracht is geworden. De Franse wet kent 4 verschillende vormen van echtscheiding.  Naar gelang de gekozen grond voor de echtscheiding, moeten de echtgenoten of naar de rechter gaan (conflictueuze echtscheiding), of zich wenden tot een notaris (echtscheiding in onderlinge overeenstemming).  Een snelle blik...