Advocaat Arbeidsrecht in Frankrijk

Advocaat Arbeidsrecht in Frankrijk

Uw advocaat Arbeidsrecht in Frankrijk is de partner van zowel werknemers als werkgevers bij alle geschillen die kunnen voortkomen uit een arbeidsovereenkomst.

Werving

Het kantoor stelt op verzoek van haar Nederlandstalige cliënten arbeidsovereenkomsten op in overeenstemming met de Franse regelgeving. De contracten moeten worden aangepast aan de behoeften van de onderneming, met name op het gebied van werktijden en mobiliteit, exclusiviteit, non-concurrentiebeding etc.
Indien nodig stellen wij ook de wijzigingen en aanvullingen op de arbeidsovereenkomst op.

 

Uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Ons kantoor adviseert haar cliënten aangaande elk probleem in verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dan met name bij juridische problemen of conflicten aangaande :

 • vergoedingen,
 • arbeidstijden
 • vakantiedagen
 • veranderingen van werkplek
 • veiligheid en gezondheid op het werk
 • discriminatie
 • psychologische en seksuele intimidatie

 

Beëindiging van het arbeidscontract

Uw advocaat Arbeidsrecht in Frankrijk staat zowel werkgevers als werknemers bij in geval van beëindiging van een arbeidscontract :

 • Ontslag met specifieke reden (fout, ongeschiktheid, incompetentie)
 • Economisch ontslag
 • Ontslag met wederzijds akkoord
 • Vaststelling van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • Juridische ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Wij verdedigen ook de belangen van onze cliënten voor de bevoegde Franse rechtbank.

 

Betrekkingen met representatieve personeelsinstellingen

Uw advocaat op het gebied van het arbeidsrecht staat ondernemingen bij in hun betrekkingen met representatieve personeelsinstellingen (CSE, enz.).

Aarzel niet en neem contact met ons op!


Uw Nederlandssprekend advocaat is uw partner !

Uw advocaat Arbeidsrecht in Frankrijk begeleidt u in alle individuele en collectieve aspecten van de arbeidsrelatie.