Advocaat in frankrijk – Frans-Nederlandse advocatenkantoor GOFFIN VAN AKEN

Advocaat in frankrijk

Een Nederlandstalig, multidisciplinair kantoor met speciale aandacht voor haar Nederlandse en Belgische clientèle.


Zoekt u een Nederlandstalige advocaat in Frankrijk ?

Sinds haar oprichting in 2004, zet het advocatenkantoor GOFFIN VAN AKEN haar kennis en ervaring in voor haar zakelijke en particuliere cliënten uit Nederland en België.

Het toonaangevend Frans-Nederlands advocatenkantoor voor de verdediging van :

 • Nederlandse en Vlaamse (familie)bedrijven actief op de Franse markt,
 • Nederlandstalige particulieren die een band hebben met Frankrijk (hoofdwoning of tweede woning, successie, echtscheiding etc.)

Wij zijn de partner bij uitstek voor onze Nederlandstalige cliënten om hen bij te staan voor Franse rechtbanken.

De vestiging in De Archipel, het nieuwe zakencentrum in Straatsburg recht tegenover het gebouw van het Europese Parlement, maakt het Nederlandstalig advocatenkantoor GOFFIN VAN AKEN tot de partner bij uitstek in het Frans en Europees recht voor Nederlandse en Belgische bedrijven en particulieren die een nauwe band met Frankrijk hebben.

Gericht op het maatschappelijk middenveld en jong volwassenen, werken we als docenten nauw samen met de Universiteit van Straatsburg (IUT).

Het advocatenkantoor wordt ook geregeld uitgenodigd om op congressen te spreken.

De advocaten van het kantoor GOFFIN VAN AKEN

Advocaten in Frankrijk om uw rechten te verdedigen !

Wat willen wij: een bijzondere klantrelatie opbouwen en daarbij rekening houdend met de specifieke kenmerken en behoeften van onze Nederlandse en Belgische cliënten.


Dat doen wij door :

 • Beschikbaar en bereikbaar te zijn,
 • Een luisterend oor te hebben,
 • Communicatie in het Nederlands,
 • Hoge eisen te stellen aan onszelf,
 • Pragmatisme en inventiviteit,
 • E-mails binnen 24 uur te beantwoorden,
 • Kosten beheersbaar te houden.

Sinds de oprichting in 2004, heeft het advocatenkantoor GOFFIN VAN AKEN steeds dezelfde benadering van de advocatuur aangenomen : een hoog niveau van professionele maatstaven voor de implementatie van pragmatische oplossingen ten behoeve van onze Nederlandse en Belgische cliënten.

Een nauwe samenwerking met de klant op basis van wederzijds begrip en vertrouwen wordt in elk dossier toegepast. Wij zorgen ervoor dat beslissingen snel worden genomen en denken altijd na over hoe we strategische afwegingen effectief kunnen uitvoeren.

We leggen de stand van zaken van het dossier duidelijk in het Nederlands aan u uit. Onderzoeken, innoveren, gezond verstand gebruiken: dat zijn de waarden die kenmerkend zijn voor de manier waarop wij ons beroep van advocaat uitoefenen.

Voor elke cliënt zetten wij ons in door :

Een volledige analyse van de zaak uit te voeren: uw advocaat moet een diepgaande kennis hebben van de feiten, de sociale context, de personen in de zaak om de meest geschikte oplossing te kunnen voorstellen in het belang van de cliënt.

Ons beschikbaar en aandachtig op te stellen naar de cliënt toe om een goede klantrelatie op te bouwen:

 • E-mails worden binnen 24 uur beantwoord,
 • Communicatie in het Nederlands,
 • De telefoon wordt altijd beantwoord,
 • Afspraken met de cliënt op het kantoor of op verzoek elders.

Het formuleren van pragmatische oplossingen: dit is onze kracht in combinatie met een nauwe relatie met de cliënt hetgeen tot uitdrukking komt in onze voorstellen:

 • concrete aanbevelingen om de besluitvorming te sturen die zich niet beperken tot theoretisch juridische antwoorden,
 • praktische voorstellen op basis van feedback en onze voortdurende controle van de toepasselijke wetgeving en jurisprudentie.

Kostenbeheersing: direct bij opening van het dossier krijgt de cliënt volledige informatie over de financiële voorwaarden van de tussenkomst van de advocaat.


Advocaat in frankrijk? - FAQ


Indien u geen antwoord vindt op u vraag ; neem contact met ons op !

Nee, wij treden niet als toegevoegd advocaat op. Indien u een toegevoegd advocaat wenst, kunt u zich wenden tot de website van Franse Orde van advocaten: L’ordre des avocats.
U kunt alle stukken die u in uw bezit heeft en die op de zaak betrekking hebben meenemen of opsturen. Uw advocaat zal aangeven wat van belang is in uw zaak en kan eventueel om aanvullende stukken vragen.
Als u besluit niet met ons in zee te gaan na een eerste gesprek, mogen wij u een rekening sturen voor het eerste gesprek; dit ligt zo ongeveer tussen de €250 en €300 afhankelijk van de tijd die gemoeid is met het gesprek. Indien u ons de opdracht geeft uw belangen te behartigen, wordt het eerste gesprek verrekend in de voorschotnota die gestuurd wordt bij opening van uw dossier.
Indien u dat wenst, bent u natuurlijk altijd welkom op ons kantoor in Straatsburg voor een eerste kennismaking en gesprek, een dergelijk eerste gesprek kan tussen de één en drie uur duren afhankelijk van de zaak. Aan het einde van de bijeenkomst zal uw advocaat u een strategie voorleggen ter behartiging van uw belangen.
Alle stukken die u in uw bezit heeft en die op de zaak betrekking hebben kunnen van belang zijn, dus ook brieven, e-mails, besluiten van een overheidsinstelling enzovoort. Gedurende het verloop van de zaak kan uw advocaat om aanvullende stukken vragen in het belang van de verdediging van uw belangen.
Nee, u hoeft niet naar Straatsburg voor een afspraak, sterker nog wij kunnen uw zaak behandelen enkel en alleen via email. Waar u ook woont, in Nederland, België of in een andere uithoek van Frankrijk; middels email kunt u ons een chronologisch relaas toe sturen van uw zaak. Per gebeurtenis kunt u alle schriftelijke stukken toesturen die hier betrekking op hebben (contracten, (email)correspondentie, getuigenverklaringen etc.).

incrediblyrespecially

meer dan 1 000 cliënten tevreden door ons kantoor te Straatsburg

HIERBIJ ENKELE REFERENTIES VAN ZAKELIJKE CLIËNTEN: