Advocaat Handelsrecht in Frankrijk

Advocaat Handelsrecht in Frankrijk

Advocaat Handelsrecht in Frankrijk ?

Bent u op zoek naar een Nederlandstalige bedrijfsjurist in Frankrijk ? Ons kantoor begeleidt en adviseert u in alle stadia van uw dossier.

Een advocaat met kennis en ervaring van het ondernemingsrecht is zeer waardevol voor Nederlandse of Belgische ondernemers die geconfronteerd worden met de complexiteit van het Franse recht. Als jurist en met de blik van een buitenstaander weet hij immers het juiste advies te geven om te anticiperen op een mogelijk geschil. Uw advocaat begeleidt u ook bij het nemen van de juiste beslissingen op het gebied van groeimogelijkheden in Frankrijk. Tenslotte kan een advocaat Handelsrecht uw bedrijf verdedigen voor de Franse rechter.

 

Bedrijfsaansprakelijkheid

Het kantoor staat ondernemingen bij die geconfronteerd worden met geschillen waarbij hun civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de Franse rechter in het geding is.

Voorbeelden van gevallen waarbij het kantoor betrokken is geweest :

  • de verdediging van een binnenvaartonderneming tegen schade veroorzaakt tijdens het lossen van goederen.
  • Bijstand aan een fabrikant van betonnen buizen: een van haar klanten heeft de kwaliteit van haar producten in twijfel getrokken.

 

Bedrijfsactiviteiten

Ons kantoor staat u bij in de strategische keuzes van uw bedrijf voor elke zakelijke relatie in Frankrijk. Wij staan aan uw zijde om concrete antwoorden te geven op alle juridische vragen in verband met uw activiteit in Frankrijk.

  • Opstelling van juridische documenten (Algemene ((ver)koop)voorwaarden en meer specifiek distributieovereenkomsten (concessie, franchise, samenwerkingscontract, handelsagent, etc.).
  • Vertegenwoordiging in geval van geschil aangaande handelsmaatschappijen en pachtcontracten.
  • aanpassing van de activiteiten van de onderneming aan Franse wettelijke standaarden.

 

Oneerlijke concurrentie en vervalsing

Het kantoor treedt op om de belangen van Nederlandse of Belgische ondernemingen te verdedigen tegen oneerlijke concurrentie in Frankrijk.

 

Incasso van schuldvorderingen

Ons kantoor treedt regelmatig op namens Nederlandse bedrijven om de veroordeling van weigerachtige debiteuren in rechte te verkrijgen. Daarbij kan een kortgeding worden aangespannen als de betalingsverplichting onbetwistbaar en aantoonbaar is. Het kantoor grijpt daarbij snel in en neemt de nodige voorzorgsmaatregelen wanneer de vordering in gevaar is. De klant wordt bijgestaan en begeleid tot het moment dat de gelden volledig zijn geïnd.

 

Faillissement van bedrijven – Doorstart

1. Kansen grijpen

Ons kantoor staat ook Nederlandse en Belgische bedrijven bij in de overname van de activa van failliete Franse bedrijven.

2. Veiligstellen van rechten van de schuldeiser

Ons kantoor is regelmatig gemandateerd om alle nodige formaliteiten in acht te nemen om de belangen veilig te stellen van de Nederlandse of Belgische cliënten die schuldeisers zijn van een Franse onderneming en voor wie een faillissement is aangevraagd (vrijwaring, reorganisatie en gerechtelijke vereffening). Wij voeren met name de volgende werkzaamheden uit :

  • declareren van de schuldvordering ;
  • terugvordering van goederen of materialen ;
  • bezwaar bij verwerping van de schuldvordering ;
  • conserverende maatregelen.

3. Bescherming van de zakelijk cliënt

Het bedrijf treedt ook op voor Nederlandse handelaren die in Frankrijk in betalingsmoeilijkheden verkeren. Wij helpen hen om de beste oplossing voor hun situatie te vinden.

Advocaat Handelsrecht in Frankrijk ? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!


Uw advocaat is uw partner !

Uw advocaat in Frankrijk begeleidt u in alle juridische aspecten van het leven van uw onderneming.