Welke informatie heeft mijn advocaat nodig ?

Alle stukken die u in uw bezit heeft en die op de zaak betrekking hebben kunnen van belang zijn, dus ook brieven, e-mails, besluiten van een overheidsinstelling enzovoort. Gedurende het verloop van de zaak kan uw advocaat om aanvullende stukken vragen in het belang van de verdediging van uw belangen.