FAQs

Frequently Asked Questions

Indien u dat wenst, bent u natuurlijk altijd welkom op ons kantoor in Straatsburg voor een eerste kennismaking en gesprek, een dergelijk eerste gesprek kan tussen de één en drie uur duren afhankelijk van de zaak. Aan het einde van de bijeenkomst zal uw advocaat u een strategie voorleggen ter behartiging van uw belangen.
Als u besluit niet met ons in zee te gaan na een eerste gesprek, mogen wij u een rekening sturen voor het eerste gesprek; dit ligt zo ongeveer tussen de €250 en €300 afhankelijk van de tijd die gemoeid is met het gesprek. Indien u ons de opdracht geeft uw belangen te behartigen, wordt het eerste gesprek verrekend in de voorschotnota die gestuurd wordt bij opening van uw dossier.
Nee, wij treden niet als toegevoegd advocaat op. Indien u een toegevoegd advocaat wenst, kunt u zich wenden tot de website van Franse Orde van advocaten: L’ordre des avocats.
Nee, u hoeft niet naar Straatsburg voor een afspraak, sterker nog wij kunnen uw zaak behandelen enkel en alleen via email. Waar u ook woont, in Nederland, België of in een andere uithoek van Frankrijk; middels email kunt u ons een chronologisch relaas toe sturen van uw zaak. Per gebeurtenis kunt u alle schriftelijke stukken toesturen die hier betrekking op hebben (contracten, (email)correspondentie, getuigenverklaringen etc.).
Alle stukken die u in uw bezit heeft en die op de zaak betrekking hebben kunnen van belang zijn, dus ook brieven, e-mails, besluiten van een overheidsinstelling enzovoort. Gedurende het verloop van de zaak kan uw advocaat om aanvullende stukken vragen in het belang van de verdediging van uw belangen.
U kunt alle stukken die u in uw bezit heeft en die op de zaak betrekking hebben meenemen of opsturen. Uw advocaat zal aangeven wat van belang is in uw zaak en kan eventueel om aanvullende stukken vragen.